Maatschappelijk assistent(e) – Operationeel projectverantwoordelijke Hervestiging

Convivial is op zoek naar een maatschappelijk assistent(e), die de openstaande functie van operationeel projectverantwoordelijke hervestiging wil invullen.

Context:

Het Belgische hervestigingsprogramma voorziet in de opvang en begeleiding van 150 tot 300 kwetsbare Vluchtelingen, die door de UNHCR proactief geselecteerd worden in een derde land waar hun verblijfsrechten onvoldoende gegarandeerd zijn. Fedasil coördineert dit hervestigingsprogramma en mobiliseert OCMW’s voor het onderbrengen en begeleiden van deze personen. Twee NGO’s, Convivial en Caritas, kregen de opdracht OCMW’s hierin te ondersteunen via een aanvullende individuele en collectieve begeleiding.

Doel van de functie:

Je valt rechtstreeks onder de algemene projectcoördinator en zal instaan voor het coördineren, aansturen en superviseren van de activiteiten van de medewerkers binnen Convivial die werken rond het thema hervestiging. Zij bieden, in samenwerking met de betrokken OCMW’s, een sociale begeleiding op het terrein, in de moedertaal of een andere gemeenschappelijke taal. Deze begeleiding is afgestemd op de noden/vragen van de Vluchteling zodat de integratie optimaal kan verlopen, zowel met betrekking tot zijn verblijfplaats als binnen zijn nieuwe leefomgeving (de wijk, gemeente, België…).

Taken:

 • Voorzien in de opvolging en sociale begeleiding van hervestigde Vluchtelingen tijdens hun integratieproces in België, gedurende een periode van minimaal 2 jaar: ontmoetingen met de gezinnen, huisbezoeken, administratieve begeleiding…
 • Ontwikkelen en bestendigen van de samenwerking met OCMW’s, Caritas en Fedasil : vergaderingen, regelmatige telefonische contacten, mails…
 • Tools en een methodologie ontwikkelen voor de begeleiding van hervestigde Vluchtelingen.
 • Driemaandelijkse events/ontmoetingen organiseren voor de hervestigde gezinnen, in samenwerking met Caritas.
 • Omkadering voorzien voor het operationele werk van de sociaal assistenten/interculturele bemiddelaars betrokken bij het project: vergaderingen, agenda’s, bepalen van de te nemen maatregelen, interventies…
 • Rechtstreeks samenwerken met de algemene projectcoördinator en de directie van Convivial, vooral met betrekking tot rapportering, dagelijkse werking en toekomstige ontwikkelingen binnen het project.
 • Deelnemen aan vergaderingen en vormingen die worden georganiseerd voor alle medewerkers binnen Convivial.

Profiel en vaardigheden:

 • Bachelordiploma maatschappelijk assistent(e) of in het domein van sociaal werk.
 • Ervaring met de opvolging en sociale begeleiding van kwetsbare personen.
 • Goede organisatorische vaardigheden, projectmatig kunnen werken.
 • Perfect Nederlandstalig (mondeling en schriftelijk) en een goede kennis van het Frans (de voertaal binnen Convivial)
 • Kennis van het Arabisch is een pluspunt
 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs
 • Zin voor initiatief
 • Kennis van de gangbare informatica tools
 • Kennis of ervaring met betrekking tot vluchtelingen en/of migranten is een pluspunt

Geïnteresseerd ?

Stuur je CV en motivatiebrief naar Lionel Defraigne : lionel.defraigne@convivial.be

Convivial © 2020 All Rights Reserved

Mouvement d insertion des Réfugiés - Rue du Charroi 33-35, 1190 Bruxelles - T 02 503 43 46

UA-140129052-1